haga en Inglés

n. the Hague

Ejemplos

Z niecierpliwością czekamy na regionalną konferencję w Hadze oraz na konferencję w Tokio poświęconą Pakistanowi.
We are looking forward to being at the regional conference in The Hague and also at the conference on Pakistan in Tokyo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Oto dlaczego w Holandii określa się ją mianem "ustawy o inwazji Hagi”.
That is why we in the Netherlands know the Act as the 'Hague Invasion Act'.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Kolejnym warunkiem przystąpienia jest pełna współpraca Chorwacji z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze w kwestii poszukiwania i ekstradycji przestępców wojennych.
A further condition is that Croatia also cooperates fully with the International Criminal Tribunal in The Hague in searching for and extraditing war criminals.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Turecki minister spraw zagranicznych powiedział w oficjalnym wywiadzie w Hadze, że Turcja nie ratyfikuje protokołu rozszerzającego układ z Ankary.
The Turkish Minister for Foreign Affairs said in a public interview in The Hague that Turkey will not ratify or implement the Ankara Protocol.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Pełna współpraca z Trybunałem w Hadze nie wystarczy, ponieważ musi ona się pomyślnie zakończyć.
Full cooperation with the Hague Tribunal is not enough because it needs to be brought to a successful end.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Państwo to również skutecznie współpracuje z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii w Hadze.
It has also cooperated successfully with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in the Hague.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Moja trzecia uwaga dotyczy współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii w Hadze.
My third point concerns the cooperation with the International War Crimes Tribunal in the Hague.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sprawozdanie powinno zostać przekazane do zbadania Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze.
The report should be sent to the International Criminal Court in The Hague for examination.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Teraz potrzebujemy nowych negocjacji z rządami w Londynie i Hadze.
We now need new negotiations with the governments in London and The Hague.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania za zbrodnie przeciwko ludzkości sudańskiego prezydenta Omara Hassana Ahmada al-Bashira, który objął władzę w wyniku w zamachu stanu.
The International Criminal Court in the Hague has issued a warrant for the arrest of Sudan's President, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, who took power in a coup d'état, for crimes against humanity.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com