barca en Inglés

n. boat, barge, bark, ferry

Ejemplos

Barca era legată cu o parâmă scurtă.
The boat was tied with a short line.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sunt pe o barcă.
I'm on a boat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Vreau o barcă care să mă ducă departe de aici.
I want a boat that will take me far away from here.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Criza financiară a arătat că, în momente de turbulenţe, este mai bine să te afli pe un vapor mare şi sigur decât într-o barcă mică.
The financial crisis has shown that, in times of turbulence, it is better to be in a large, safe ship than in a small boat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Domnule preşedinte, duminica trecută a sosit pe coastele noastre o barcă având 260 de imigranţi.
Mr President, last Sunday, a boat carrying 260 immigrants landed on our shores.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Astfel, mesajul este clar: oamenii trebuie să pătrundă în Europa numai pe cale legală, nu prin bărci ale mafiei şi prin intermediul traficanţilor ilegali.
Well, the message is clear: people must enter Europe only legally, not by means of Mafia boats and criminal traffickers.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Niciuna dintre persoanele care vin în Lampedusa sau în Malta nu au făcut rost singure de o barcă.
None of the people who come to Lampedusa or Malta have organised a boat for themselves.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mulţi dintre cei vizaţi încearcă să fugă pe mare în bărci improvizate, existând riscul de a se îneca.
Many flee into the sea in makeshift dinghies, running the considerable risk of drowning.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Aceşti refugiaţi pretind că au fost reţinuţi de autorităţile thailandeze pe o insulă îndepărtată timp de două luni şi că au fost bătuţi înainte de a fi forţaţi să intre în bărci şi lăsaţi în voia sorţii.
These refugees claimed they were detained by Thai authorities on a remote island for two months, and that they were beaten before being forced onto boats and left to their fate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Situaţia a devenit şocantă şi alarmantă, soldaţii thailandezi forţând refugiaţii birmanezi să iasă în larg în bărci fără motor; cel puţin 500 dintre aceştia şi-au pierdut viaţa.
The situation has become shocking and alarming, with Thai soldiers forcing these Burmese refugees out into the ocean in boats without engines; at least 500 are believed to have died.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com