control en Rumano

Pronunciación
n. control, verificare, revizie, probă, stăpânire, conducere, autoritate, dirijare, cercetare, combatere, comandă
v. controla, verifica, norma, reglementa, revizui, conduce, dirija, stăpâni, înăbuşi, combate, regla, manipula

control en Inglés

n. control, check, checking, check-up, verification, censorship, direction, hand, grasp, grip, supervision, surveillance, intendance, observation, examination, survey, review, test
n. issue

Ejemplos

Copiii încep să ne scape de sub control.
The children are beginning to get out of hand.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Colonelul a zis că situaţia este sub control.
The Colonel said the situation is under control.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nu-ți face griji. Totul este sub control.
Don't worry. Everything is under control.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
În acest caz, din punctul meu de vedere, condiţiile minime necesare sunt transparenţă, reguli clare, competitivitate, credibilitate şi control.
The minimum conditions in this regard are, in my opinion, transparency, clear-cut rules, competitiveness, credibility and control.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Singura soluţie este să asigurăm un control poliţienesc strict, precum şi controale la graniţă şi să facem public numele companiilor care încalcă drepturile animalelor, astfel încât consumatorii să le poată evita.
The only solution is to ensure stricter police control, as well as border controls, and to release the names of companies which violate animal rights to the public, so that consumers might avoid them.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Acestea trebuie să aibă aerisire adecvată, control al temperaturii, un sistem de adăpare şi un sistem de navigare prin satelit.
These need to have proper ventilation, temperature control, a drinking water system and a satellite navigation system.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Este nevoie de acelaşi tip de control pentru aceleaşi riscuri la nivelul întregii Uniuni Europene.
We need the same controls for the same risks throughout the European Union.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Acest lucru acordă angajatorului şi, prin urmare statului, un mare control, practic asupra întregii societăţi.
This gives the employer, and therefore the state, great clout over practically the whole of society.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Locul de înfruntare al intereselor naţionale este Consiliul European care a fost conceput ca atare în cadrul sistemului necesarmente complex de control şi echilibru instituţional al democraţiei europene.
The arena for national interests is the European Council, which was conceived as such within the necessarily complex system of checks and balances of European democracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Totuşi, am obţinut nu doar protecţia strictă pentru lucrătorii care utilizează DCM în mediu profesional, ci şi un angajament de control şi inspecţie din partea statelor membre.
However, we have achieved not only strict protection for workers using them professionally, but also a commitment to control and inspection by the Member States.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com