forma en Inglés

v. constitute, compose, frame, organize, mold, mould, fashion, knead, educate, train, arise, cultivate
v. garrison

Ejemplos

Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
You're in better shape than I am.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Democrația este cea mai proasta forma de guvernământ, cu excepția tuturor celorlalte care au fost încercate.
Democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Există oameni atât de flămânzi în lume, încât Dumnezeu nu le poate apărea decât sub formă de pâine.
There are people in the world so hungry, that God cannot appear to them except in the form of bread.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Atleţii s-au antrenat din greu în fiecare zi pentru a fi în formă maximă la jocurile olimpice de vară.
The athletes trained hard every day to be at their best for the Summer Olympics.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dacă lumea nu era în forma în care e acum, aș fi putut avea încredere în oricine.
If the world weren't in the shape it is now, I could trust anyone.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Trebuie să cerem stoparea acestei frenezii, sub forma unei încetări imediate şi permanente a focului.
We must call for an end to this madness in the shape of an immediate and permanent ceasefire.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Întrucât nu putem stopa consumul de carne, dacă animalele trebuie sacrificate, ele trebuie sacrificate în ţările lor de origine şi transportate în alte ţări sub formă de carcase.
While we cannot stop the meat being consumed, if animals are to be slaughtered, they must be slaughtered in their countries of origin and transported to other countries as carcasses.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
În plus faţă de justiţia tribunalelor, putem oferi o a doua formă de justiţie pentru victime, iar aceasta înseamnă un viitor mai bun pentru persoanele dragi care au supravieţuit.
In addition to the justice of the courts, we can offer a second form of justice for the victims, and that is a better future for their loved ones who survived.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Trebuie acordată asistenţă oamenilor din regiune - nu prin mijloace de război, care contribuie numai la protejarea rutelor comerciale occidentale, ci sub formă de ajutor umanitar, de exemplu.
Assistance must be provided to the people of the region - not by means of warships, which serve only to protect Western trading routes, but in the form of humanitarian aid, for example.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sunt uimit că plenul chiar a declarat acest raport drept admisibil în forma în care se află el în prezent.
I am astounded that the House's services even declared this report admissible in its present form.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com