haga en Inglés

npr. Hague

Ejemplos

Am dori să adăugăm următoarea frază la acest alineat, care se referă la activitatea Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie de la Haga:
We should like to add the following phrase to this paragraph, which concerns the work of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague:
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Este încă necesar ca Ratko Mladić să fie adus la Haga, astfel încât familiile victimelor de la Srebrenica să poată fi sprijinite să facă faţă trecutului şi să privească spre viitor.
Still, Ratko Mladić needs to be brought to The Hague so that the families of the Srebrenica victims can be helped to deal with the past and embrace their future.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Este de la sine înţeles că acum trebuie să planificăm noi măsuri de partajare a informaţiilor în cadrul următorului program de cinci ani ce va urma programului Haga.
It goes without saying that we must now plan new measures for information sharing in the next five-year programme that will succeed the Hague programme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tampere, programul de la Haga, Pactul francez privind imigraţia şi azilul şi, în curând, programul de la Stockholm: toate aceste cuvinte frumoase sunt în puternic contrast cu realitatea.
Tampere, the Hague programme, the French Pact on immigration and asylum and soon the Stockholm programme: all these fine words are in stark contrast with reality.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
De aceea, doresc să vă atenţionez împotriva luării vreunei decizii înainte ca Tribunalul Penal Internaţional de la Haga să hotărască asupra acestei probleme.
That is why I would warn against making any decisions before the International Criminal Court in The Hague rules on this matter.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Aşteptăm din partea Croaţiei să înlăture toate preocupările legate de cooperarea sa cu Tribunalul Penal Internaţional de la Haga şi să prezinte toate documentele solicitate de tribunal.
We expect Croatia to dispel all concerns about their cooperation with the International Criminal Tribunal at The Hague, and to turn over all the documents which the tribunal requests.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internaţional de la Haga, care a fost din nou solicitată, este pe drumul drept.
Full cooperation with the International Criminal Tribunal in The Hague, the call for which was reiterated, is on the right path.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
O condiţie suplimentară este colaborarea deplină a Croaţiei cu Tribunal Penal Internaţional de la Haga în căutarea şi predarea criminalilor de război.
A further condition is that Croatia cooperate fully with the International Criminal Tribunal at The Hague in searching for and handing over war criminals.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Doamnă preşedintă, în mod evident, Tribunalul de la Haga, cu cele 116 cazuri încheiate şi o activitate importantă în regiune, poate prezenta un rezultat foarte bun.
Madam President, clearly, the Court in The Hague, with 116 finished cases and much work in the region, can submit a very fine result.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Atrag atenţia asupra faptului că unele inculpări sau hotărâri emise de Tribunalul de la Haga au fost considerate ca fiind controversate în diferite regiuni din Balcanii de Vest.
I want to draw your attention to the fact that some of the indictments or verdicts issued by the ICC in The Hague have been regarded as controversial in different regions of the Western Balkans.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com