norma en Inglés

v. normalize, standardize, control

Ejemplos

Tom a decis sa renunte la scoala si sa lucreze cu norma intreaga.
Tom decided to drop out of school and work full-time.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Vara trecută am lucrat cu jumătate de normă la o fermă.
Last summer, I worked part time on a farm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Cu toate acestea, am reuşit să introducem o normă care permite statelor membre să aplice imigranţilor măsuri mai favorabile în ceea ce priveşte eliberarea permiselor de şedere.
We have, however, succeeded in introducing a rule allowing Member States to apply more favourable measures to immigrants regarding the issuing of residence permits.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mai mult, 76,5% din lucrătorii cu jumătate de normă sunt femei.
Moreover, 76.5% of part-time workers are women.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Cel puţin femeile care sunt mame cu normă întreagă trebuie creditate în scopul contribuţiei la pensii.
At the very least, all full-time mothers' work must be credited for contributory pension purposes.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mă gândesc la şomeri, la cei care lucrează cu normă parţială şi la familiile care se confruntă cu dificultăţi enorme în acest moment.
I am thinking of the unemployed, of those working part time, and of the households that are experiencing huge difficulties at the moment.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Introducem pentru prima dată norma conform căreia un credit poate fi acordat numai dacă creditorul deţine o rezervă de titluri de valoare în registrele sale.
For the first time we are introducing the rule that a loan can only be granted if the lender holds a retention for securitisation in its books.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Aş dori să spun că norma privind reţinerea a apărut ca ceva ce reprezintă nu un nonsens, ci pur şi simplu bun-simţ.
I would like to say that the retention rule has emerged as something that is not nonsense but plain common sense.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Această normă este recunoscută acum de către G20 ca o măsură cheie pentru consolidarea sistemului financiar.
It is now recognised by the G20 as a key measure to strengthen the financial system.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Norma pentru utilizarea sloturilor a fost deja suspendată de două ori în trecut pentru a contracara crizele.
The rule on the use of slots has already been suspended twice in the past in order to tackle crises.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com