ocean en Rumano

Pronunciación
n. ocean, apă, grămadă, noian, infinitate

ocean en Inglés

n. ocean, sea, brine, flood, briny: the briny deep

Ejemplos

Ochii mei sunt un ocean în care visele mele se reflectă.
My eyes are an ocean in which my dreams are reflected.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Înot în ocean.
I'm swimming in the ocean.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ar trebui să permitem companiilor de dincolo de ocean să investească sume enorme de bani în cluburile sportive din Europa?
Should companies from overseas be investing huge amounts of money into sporting clubs within Europe?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Spre deosebire de Antarctica, care este un continent vast, nelocuit, înconjurat de un ocean, regiunea arctică este un spaţiu maritim, înconjurat de pământ locuit care aparţine unor ţări suverane.
Unlike the Antarctic, which is a vast, uninhabited continent surrounded by an ocean, the Arctic is a maritime space, surrounded by inhabited land belonging to sovereign countries.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Aceasta înseamnă că, deşi cheltuim peste 6,25 miliarde EUR cu finanţarea plăţilor intermediare şi a plăţilor în avans, această sumă este doar o picătură în ocean şi nu este suficientă.
This means that, even if we spend over EUR 6.25 billion on funding interim payments and advance payments, it is merely a drop in the ocean and it is just not enough.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Aceasta reprezintă doar o picătură în ocean, deoarece bugetul Uniunii Europene se ridică la aproximativ 1% din PIB-ul statelor membre.
This represents a mere drop in the ocean, as the European Union's budget amounts to around 1% of the GDP of the Member States.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Prin urmare, îi mulţumesc Franţei, dar aceasta nu este decât o picătură în ocean.
I therefore thank France, but it is a drop in the ocean.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Totuşi, trebuie să înţelegem clar că acest sprijin nu este decât o picătură în ocean, în adevăratul sens al expresiei.
We must be clear, however, that such support is just a drop in the ocean, in the truest sense of the expression.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Totuşi, aceasta nu este decât o picătură în ocean.
However, this is little more than a drop in the ocean.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(PT) Doamnă preşedintă, declaraţia finală adoptată la ultimul summit a FAO de către cele 193 de ţări membre este, din nefericire, o veritabilă picătură într-un ocean în lupta împotriva foametei.
(PT) Madam President, the final declaration adopted at the last FAO Summit by its 193 member countries truly is, unfortunately, a drop in the ocean in the fight against hunger.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a large body of water constituting a principal part of the hydrosphere: water, body of water, hydrosphere, deep
anything apparently limitless in quantity or volume: large indefinite quantity, large indefinite amount, seadictionary extension
© dictionarist.com