principal en Rumano

Pronunciación
n. conducător, şef, director, debitor principal, solist {muz.}, protagonist
a. principal, căpetenie: de căpetenie, fundamental, esenţial, bază: de bază

principal en Inglés

a. principal, cardinal, main, chief, head, staple, first, capital, primal, premier, prime, leading, front, notional, broad, high, grand

Ejemplos

Care este ţelul principal al acestei societăţi?
What is the chief aim of this society?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Motivul principal pentru care prietenii își părăsesc prietenii pe Facebook e din cauza prea multor postări inutile.
The number one reason why friends dump their friends on Facebook is too many useless posts.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Totuşi, într-un număr limitat de ţări, mai există unele probleme, datorate în principal rezistenţei acestora faţă de armonizarea completă.
Nevertheless, some problems remain in a limited number of countries mainly because of their reluctance to comply with full harmonisation.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Acestea includ, în principal, drepturi contractuale mai mari, pentru a spori încrederea consumatorilor, costuri şi sarcini administrative reduse, precum şi un statut unic pentru IMM-uri.
They include, most of all, stronger contractual rights to enhance consumer confidence, lower costs and administrative burdens, and a single company statute for SMEs.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Reuniunea la nivel înalt a avut drept principal obiectiv încetarea violenţelor şi reducerea efectelor crizei umanitare.
The summit aimed mainly to assist in ending violence and alleviating the humanitarian crisis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(NL) Domnule Preşedinte, în această seară dezbatem politica UE privind Belarus, o politică în care democraţia şi respectul pentru drepturile omului deţin un rol principal.
(NL) Mr President, this evening, we are debating the EU's policy in respect of Belarus, a policy in which democracy and respect for human rights take centre stage.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Aceasta implică, în principal măsuri în domeniul sănătăţii publice, al catering-ului, transportului, politicii regionale, sportului, educaţiei şi statisticilor, precum şi al politicii agricole.
It mainly involves measures in the areas of public health, catering, transport, regional policy, sport, education and statistics, as well as agricultural policy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(PT) Aspectul transportului de animale şi al bunăstării este unul care, după cum foarte bine au declarat dl Parish şi ceilalţi, trebuie văzut, în principal, din perspectiva gradului de civilizaţie.
(PT) The question of animal transport and welfare is one that, as Mr Parish and others have stated very well, has to be seen essentially from a perspective of civilisation.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(SL) Un volum mare al transporturilor de animale vii trece prin Slovenia, provenind în principal din Europa de Est şi având ca destinaţie Italia.
(SL) A large amount of live animal transport passes through Slovenia, mainly originating in Eastern Europe and destined for Italy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Deciziile luate la nivelul UE trebuie resimţite în principal de cetăţenii din Belarus, chiar dacă la nivel de politică a vizelor.
Decisions taken at EU level should be felt primarily by the citizens of Belarus, even if it is at the level of visa policy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

most important element: of import, primary, chief, important, master, main
the original amount of a debt on which interest is calculated: loan, debt
the educator who has executive authority for a school: head, chancellor, headmaster, educator, head teacher, schoolmaster, master, pedagogue, school principal, headmistress, pedagog
an actor who plays a principal role: thespian, role player, star, lead, film star, actor, television star, player, TV star, histrion, matinee idol, co-star, movie star, idol
(criminal law) any person involved in a criminal offense, regardless of whether the person profits from such involvement: malefactor, offender, outlaw, crook, felon, wrongdoer, criminal
capital as contrasted with the income derived from it: corpus, principal sum, capital
the major party to a financial transaction at a stock exchange; buys and sells for his own account: moneyman, broker-dealer, dealer, financierdictionary extension
© dictionarist.com