protesta en Inglés

v. protest, object, opposition: make opposition, protest: lodge a protest, expostulate, boo, kick

Ejemplos

În urmă cu un an, peste o mie de persoane au murit în timpul protestelor legate de alegeri şi 350 000 de persoane şi-au părăsit casele.
A year ago, over a thousand people died during protests linked to the elections and 350 000 people fled their homes.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Campania, care va dura 40 de zile, este îndreptată în principal împotriva participanţilor la protestele de anul trecut.
The campaign, which is to last 40 days, is directed mainly against the participants in last year's protests.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
În ciuda protestelor în scris ale preşedinţilor Comisiei pentru pescuit şi ale Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aceste comisii nu au fost implicate.
Despite the written protests of the chairs of both the Committee on Fisheries and the Committee on Agriculture and Rural Development, these committees were not involved.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Din fericire, mulţumită protestelor noastre, am putut să reducem aceste ambiţii din partea Comisiei Europene la un plan de acţiune privind transportul urban.
Fortunately, thanks to our protests, we were able to reduce these ambitions on the part of the European Commission to an action plan on urban transport.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Imediat după izbucnirea protestelor violente la Chişinău la 7 aprilie, UE l-a trimis pe reprezentantul său special Kalman Mizsei în Moldova.
Immediately after the outbreak of violent protests in Kishinev on 7 April the EU sent its special representative Kalman Mizsei to Moldova.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
În urma protestelor, presiunea asupra presei independente a crescut vertiginos.
Following the protests pressure increased sharply on the independent media.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Conform rapoartelor, aproximativ 250 de persoane au fost arestate în urma protestelor violente din 7 aprilie.
According to the reports almost 250 people were arrested following the violent protests on 7 April.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Preşedintele Voronin ar trebui să denunţe şi detenţia, maltratarea şi executarea în lipsa unui proces a tinerilor reţinuţi arbitrar după desfăşurarea protestelor.
President Voronin should also denounce the detention, beatings and extrajudicial killing of young people randomly rounded up after the protests.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
În ceea ce priveşte protestele recente împotriva rezultatelor alegerilor din Moldova, grupul meu a depus o rezoluţie separată care diferă de compromisul la care au ajuns cele patru grupuri.
As regards the recent protests against the results of the Moldovan elections, my group has submitted a separate resolution which diverges from the compromise reached by the four groups.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Grupul meu a urmărit raţionamentul conform căruia protestele au fost organizate de forţe nedemocratice care încearcă să conteste votul repetat pentru Partidul Comunist, acordat de o jumătate de electorat.
My group has followed the reasoning that the protests have been organised by non-democratic forces which seek to challenge the repeat vote for the Communist party cast by one half of the electorate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com