Español → Inglés - zapata de freno

Pronunciación
brake rubber, brake cheek, brake-block, brake block, brake shoe, brake calliper, brake lining, brake shoes, brake pad, shoes, shoe, brake check

Español → Francés - zapata de freno

Pronunciación
(automóviles) mâchoire de frein


dictionary extension
© dictionarist.com